Nasvet tedna – priprava prevzemov blaga

Spoštovani uporabniki programa DPS.

Danes bomo pogledali primer priprave prevzemov blaga. To lahko uporabimo, ko dobimo artikle od enega dobavitelja za več različnih skladišč.

Pripravo prevzemov blaga najdemo pod Moduli – Dodatni moduli – Priprave prevzemov blaga.

Kliknemo zelen gumb “+Nova priprava prevzemov blaga”.

Dodamo dobavitelja. izpolnemo podatke dobavnice in računa dobavitelja, ter vpišemo, če so nastali kakšni dodatni stroški (npr. prevoz, cestnina).

Nato poskeniramo prevzete artikle ali jih dodamo z zelenim gumbom “Dodaj artikel/storitev”.

S klikom na stolpec “Izberi skladišče” izberemo ustrezna skladišča. Nato uredimo količine in jih vpišemo še pod ustrezna skladišča.

Ko je priprava izpolnjena jo zaklenemo in kliknemo na zelen gumb “Izdelaj prevzeme blaga”.

S tem, ko se izdelajo prevzemi, se tudi odprte naročilnice kronološko zaprejo.

Odpre se nam seznam prevzemov blaga. Lahko jih zaklenemo iz seznama, lahko pa vsakega posamezno še pregledamo iz zaklenemo iz oblike forme.