Nasvet tedna – več oken hkrati

Spoštovani uporabniki,

čas je za nasvet tedna ekipe Datastudio.

Tokrat vam predstavimo uporabo več oken hkrati, kar vam bo omogočalo boljši pregled nad delom in vam prihranilo čas.

Najprej si naredimo osnovni seznam, v našem primeru so to nedobavljena naročila kupcev. Nato podvojimo okno preko menija (slika) ali z uporabo bližnjic.

Novo okno vsebuje enak seznam kot prejšnje okno. Zdaj ga lahko krčimo ali razširimo po še bolj specifičnih kriterijih (naprimer glede na kupca, status plačila, itd.). Še vedno se lahko vrnemo na prvotno okno, ga ponovno podvojimo in iz njega naredimo nov seznam z drugačnimi kriteriji.

Bližnjica za ustvarjanje novih oken:

Windows: Ctrl + Shift + W

Mac: Cmd + Shift + W

Funkcijo lahko uporabljamo na šifrantih in dokumentih v programu DPS.