Skupni popusti na dokumentih

V programu lahko uporabite 3 popuste. Prvi popust, drugi popust (upošteva se osnova po prvem popustu) in super popust ali super rabat (upošteva se osnova po drugem popustu).

Ko naredite dokument, kliknete ikono svinčnika spodaj pri znesku. Tu lahko določite popuste v procentih, v dejanskem znesku (npr. 20eur popusta) ali pa določite koliko bo osnova za davek. Uporabite lahko samo en popust, ni nujno vseh treh.

Program nato glede na izbrano sam preračuna odstotke in osnovo za davek.

Primer na sliki opisuje popust v vrednosti 50eur na celotni znesek predračuna. Vpisali smo 50 pod znesek popusta in program je preračunal koliko je to odstotkov ter kakšna je osnova za davek.

Zdaj smo se pa odločili, da bomo stranki dodali še 5% popusta, ker gre naprimer za prvo naročilo. 5% vpišemo v polje Odstotek popusta pri Popust 2.

Če plača takoj z gotovino, dobi še 3% popusta. To vpišemo v odstotek popusta pri Super popust.

Lahko spreminjamo procente in zneske, program sproti vse preračunava sam.