Poslujte mobilno

Uporabite svoj telefon ali tablico za izdelavo dokumentov ali pregled vašega poslovanja.

Pregled nad poslovanjem

Ste veliko na terenu, v tujini in bi radi na hitro pregledali kako posluje podjetje v vaši odsotnosti?

Izdaja ponudb, dobavnic in računov

S pomočjo iOS vmesnika lahko na terenu izdajate predračune, ponudbe, dobavnice in račune. Prav tako lahko zajemate elektronske podpise ob dobavi in pregledujete stanje.

mobilni iPhone račun 3

Podatki artiklov in poslovnih partnerjev

Vpogled v zalogo artikla ali hitra navigacija do lokacije stranke. Le en klik stran.

Servis

Mobilna izdelava servisnih nalogov je zelo primerna za serviserje na terenu. Omogoča neposredno izdelavo servisnega naloga pri stranki, zajem slikovnega materiala, zajem elektronskega podpisa stranke ter neposredno izdajo računa.

iPhone servis

iPad POS davčna blagajna

Želite minimalno računalniško opremo v trgovini ali pa želite stranko postreči kjerkoli? iPad POS vmesnik je odgovor na to.

Skladiščno poslovanje in popis inventure

iOS vmesnik je odlično orodje za olajšanje dela v skladišču. Omogoča vam neposredno skeniranje blaga ter hitro izdelavo prevzemov, inventur in odprem blaga.

CRM

Hiter vpogled ali beleženje pomembnih opravil.

Odprema pošiljk

Modul omogoča lažjo pripravo paketov saj s pomočjo skeniranja nalepke dostavnih služb prikaže potrebno vsebino paketa in prejemnika. Prav tako s skeniranjem preverite, če ste v paket dali pravilne artikle.

iPhone odprema pošiljk 1
Shopping Basket