Proizvodnja

Preprost vmesnik za pregledno vodenje enostavne proizvodnje.

Obračun dela in materiala

Vmesnik omogoča enostaven vnos porabljenega materiala in dela. Možno je tudi ročno urejanje nazivov in opisov. 

Sestavnice

Vsakemu izdelku lahko nastavite sestavnico, katera se samodejno napolni in omogoča kasnejše korekcije.

Kalkulacije

Kalkulacija lastne cene vam omogoča točen pregled doseženega RVCja.

Časovnik dela

Delovni nalog vam lahko samodejno izmeri čas dela. Pritisniti morate le začetek in konec dela.

Vse za vodenje enostavne proizvodnje

Celovit modul za vodenje in delo v proizvodnji poveča preglednost opravljenih del in porabo materiala. 

Shopping Basket