Nasvet tedna – transportni stroški

Danes smo se odločili, da obrazložimo vnos transportnih stroškov na prevzem blaga.

V programu obstajata dva načina vpisa transportnih stroškov.

Kako pravilno vpisati transportni strošek, če je prevoz naročen preko transportnega podjetja:

Takrat transport ni naveden v postavkah prejetega računa dobavitelja, ker smo ga naročili drugje. V tem primeru vpišemo transportni strošek pod dodatne stroške na levi strani (slika). Znesek transporta se bo prištel nabavni vrednosti artikla.

Če nam prevoz zaračuna dobavitelj:

Takrat postavke prejetega računa vsebujejo tudi prevoz/transport. V takih primerih je potrebno stroške transporta vpisati na levo stran pod dodatne stroške IN v postavke prevzema blaga. V postavkah moramo še obkljukati opcijo “Ne obračunaj”, če se ne obkljuka avtomatsko (slika).